جهت دانلود فایل اول سوالات متداول اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فایل دوم سوالات متداول (ساخت هوآوی ID) اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فایل سوم سوالات متداول (انتقال شماره مخاطبین به گوشی دیگر) اینجا کلیک کنید.